BESPLATAN DEMO ČAS
OTVORITE SVOJ CENTAR

RAZVOJ VEŠTINA DETETA

Želite da otkrijete i razvijete pravi potencijal svog deteta? Razvijamo kako lične tako i intelektualne sposobnosti.

MEĐUNARODNI PROGRAM

Časovi po BrainOBrain metodologiji održavaju se u 32 zemlje širom sveta, a sertifikati su međunarodno priznati.

ČASOVI NA SRPSKOM I ENGLESKOM

Svaki čas u BrainOBrain centrima je dvojezičan. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, što ubrzava učenje.

KREATIVNA ATMOSFERA

Deca obožavaju BrainOBrain časove jer se odvijaju u opuštenoj atmosferi koja budi i podstiče kreativnost.

ŠTA JE BRAINOBRAIN?

Ovaj program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih veština dece širom sveta. Namenjen je uzrastu 4-14 godina jer su istraživanja dokazala da se u ovom periodu ljudski mozak najbrže i najlakše razvija.

Program je prilagođen svakom detetu ponaosob. Zato časove organizujemo u malim grupama i uvek negujemo individualni pristup razvoju.

Osim intelektualnih veština, radimo na razvoju onih najvažnijih – životnih.

deca4a

VAŠE DETE ĆE SAVLADATI

Fotografsko pamćenje

Bolju koncentraciju

Odgovornost

Brže usvajanje gradiva

Lakše donošenje odluka

Emocionalnu inteligenciju

Efikasniju komunikaciju

Fokus

Liderske veštine

Samopouzdanje

ZAŠTO JE NAŠA METODOLOGIJA USPEŠNA

BrainOBrain program kreirali su stručnjaci iz oblasti dečije psihologije, edukacije i matematike. Zasnovan je na dve važne celine:

VAK (Vizuelno-Auditivne-Kinestetičke) metode

Istraživanjima metoda učenja utvrđeno je da neka deca uče brže dok informacije primaju vizuelno (gledanjem), druga djeca slušanjem, a treća preko dodira. Postoji i individualna želja dece za različitim načinima učenja, no najnovija istraživanja ipak pokazuju da se najbolji rezultati postižu kad deca u isto vrijeme primaju i memoriraju informacije koje dolaze vizuelnim (vid), auditivnim (sluh) i kinestetičkim (osećaj/dodir) neuronskim putevima u mozgu. Tada je i proces memoriranja najveći i najbrži, jer dolazi do prenosa informacija s leve na desnu moždanu hemisferu, te do potpune aktivnosti mozga.

Koristeći ovu tehniku na jedinstven i inovativan način pomoću abakusa, matematike i vizuelizacije, rezultat je razvoj i povećanje kapaciteta dečjeg mozga. VAK metoda koordinira levu i desnu polovinu mozga, potiče ga na aktivnost i otvara put prema genijalnosti.

NLP tehnike

NLP (neuro – lingvističko programiranje) je nauka o procesu razmišljanja. Povećanje svesti o našim rečima prilikom stvaranja misli, može nam biti od velike pomoći u poboljšanju naše ličnosti, ponašanja, aktivnosti i u ostvarivanju naših ciljeva.

NLP tehnike znatno razvijaju individualnost i samosvest – buđenje svesnosti kod dece, dovodi do razvoja liderskih sposobnosti, samopouzdanja, oslobođenja od strahova, mudrijeg upravljanja resursima, lakšeg donošenja odluka, boljeg odvajanja bitnog od nebitnog itd. a sve radi uspješnog postizanja najviših životnih ciljeva.

Svaki čas u BrainOBrain centrima održava se na dva jezika – srpskom i engleskom. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, a ovakav pristup ubrzava učenje.

UPIS JE U TOKU

Upišite vaše dete na BrainOBrain program i pružite mu mogućnost da u potpunosti iskaže svoje mentalne kapacitete

BRAINOBRAIN U BROJKAMA

Dece
Edukativnih centara
zemlje širom sveta
učenika u regionu

 Pronađite najbliži edukativni centar

O ČEMU PIŠEMO

16
Dec
Iz Dubajia s ljubavlju

Bilo je jedno septembarsko jutro, koje se nije uopšte razlikovalo od drugih. Ustao sam, doručkovao, spremio se i krenuo na posao. Stigao sam, javio se kolegnicama i seo za laptop. Pre nego što počnem sa časovima, imam običaj da pregledam mailove koji su tog jutra pristigli. Otvorio sam ga i imao šta da vidim. Svim […]

Posted in: Festivali, Obrazovanje,
Tags: BrainOBrain, deca, dubai, takmicnjenje, uspeh,
31
Oct
Dosada kod tinejdžera i šta sa njom

Pored toliko mogućnosti koje nudi 21. vek, tehnologija koja omogućava da sve saznate i budete na bilo kom mestu u svetu, kao i nezamislivost domaćinstva bez interneta, dosada i dalje uspeva da se izbori sa svim izazovima i da mori veliki broj tinejdžera. Ali, dosada, koliko god da zvuči čudno, može biti i jeste pozitivna […]

Posted in: Porodica, Pubertet, Razvoj deteta, Vaspitanje,
Tags: dosada, Porodica, razvoj deteta, tinejdzeri, vaspitanje deteta,
10
Oct
Kako naučiti decu da kažu izvini kad pogreše

Tokom odrastanja deca stiču nove veštine, uče nove stvari i sve to rade tokom čitavog života. Jedna od stvari koje bi trebalo učiti decu je da kažu „izvini“ u situacijama kada pogreše i kada nešto ne urade kako treba. Deca se suočavaju sa raznoraznim životnim izazovima i situacijama sa vršnjacima. U tim situacijama često dolazi […]

Posted in: Drugrastvo, Porodica, Razvoj deteta, Vaspitanje,
Tags: bonton, izvini, lepo ponasanje, porodicno vaspitanje, vaspitanje deteta,

kliknite na fotografiju i preuzmite besplatnu eKnjigu