BESPLATAN DEMO ČAS
OTVORITE SVOJ CENTAR

RAZVOJ VEŠTINA DETETA

Želite da otkrijete i razvijete pravi potencijal svog deteta? Razvijamo kako lične tako i intelektualne sposobnosti.

MEĐUNARODNI PROGRAM

Časovi po BrainOBrain metodologiji održavaju se u 32 zemlje širom sveta, a sertifikati su međunarodno priznati.

ČASOVI NA SRPSKOM I ENGLESKOM

Svaki čas u BrainOBrain centrima je dvojezičan. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, što ubrzava učenje.

KREATIVNA ATMOSFERA

Deca obožavaju BrainOBrain časove jer se odvijaju u opuštenoj atmosferi koja budi i podstiče kreativnost.

ŠTA JE BRAINOBRAIN?

Ovaj program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih veština dece širom sveta. Namenjen je uzrastu 4-14 godina jer su istraživanja dokazala da se u ovom periodu ljudski mozak najbrže i najlakše razvija.

Program je prilagođen svakom detetu ponaosob. Zato časove organizujemo u malim grupama i uvek negujemo individualni pristup razvoju.

Osim intelektualnih veština, radimo na razvoju onih najvažnijih – životnih.

deca4a

VAŠE DETE ĆE SAVLADATI

Fotografsko pamćenje

Bolju koncentraciju

Odgovornost

Brže usvajanje gradiva

Lakše donošenje odluka

Emocionalnu inteligenciju

Efikasniju komunikaciju

Fokus

Liderske veštine

Samopouzdanje

ZAŠTO JE NAŠA METODOLOGIJA USPEŠNA

BrainOBrain program kreirali su stručnjaci iz oblasti dečije psihologije, edukacije i matematike. Zasnovan je na dve važne celine:

VAK (Vizuelno-Auditivne-Kinestetičke) metode

Istraživanjima metoda učenja utvrđeno je da neka deca uče brže dok informacije primaju vizuelno (gledanjem), druga djeca slušanjem, a treća preko dodira. Postoji i individualna želja dece za različitim načinima učenja, no najnovija istraživanja ipak pokazuju da se najbolji rezultati postižu kad deca u isto vrijeme primaju i memoriraju informacije koje dolaze vizuelnim (vid), auditivnim (sluh) i kinestetičkim (osećaj/dodir) neuronskim putevima u mozgu. Tada je i proces memoriranja najveći i najbrži, jer dolazi do prenosa informacija s leve na desnu moždanu hemisferu, te do potpune aktivnosti mozga.

Koristeći ovu tehniku na jedinstven i inovativan način pomoću abakusa, matematike i vizuelizacije, rezultat je razvoj i povećanje kapaciteta dečjeg mozga. VAK metoda koordinira levu i desnu polovinu mozga, potiče ga na aktivnost i otvara put prema genijalnosti.

NLP tehnike

NLP (neuro – lingvističko programiranje) je nauka o procesu razmišljanja. Povećanje svesti o našim rečima prilikom stvaranja misli, može nam biti od velike pomoći u poboljšanju naše ličnosti, ponašanja, aktivnosti i u ostvarivanju naših ciljeva.

NLP tehnike znatno razvijaju individualnost i samosvest – buđenje svesnosti kod dece, dovodi do razvoja liderskih sposobnosti, samopouzdanja, oslobođenja od strahova, mudrijeg upravljanja resursima, lakšeg donošenja odluka, boljeg odvajanja bitnog od nebitnog itd. a sve radi uspješnog postizanja najviših životnih ciljeva.

Svaki čas u BrainOBrain centrima održava se na dva jezika – srpskom i engleskom. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, a ovakav pristup ubrzava učenje.

UPIS JE U TOKU

Upišite vaše dete na BrainOBrain program i pružite mu mogućnost da u potpunosti iskaže svoje mentalne kapacitete

BRAINOBRAIN U BROJKAMA

Dece
Edukativnih centara
zemlje širom sveta
učenika u regionu

 Pronađite najbliži edukativni centar

O ČEMU PIŠEMO

02
mar
Četiri praktična saveta kako podstaći dete da razgovara i da vam se poveri

Radeći sa decom primetila sam da veliki broj dece ima barijeru kada treba da priča o problemu, bilo da se radi o situaciji u porodici, školi ili sa vršnjacima. Svi bismo mi voleli da imamo decu kojoj možemo verovati i  koja nama veruju. Ovakav odnos je kompleksan i gradi se veoma dugo, svakim našim postupkom, […]

Posted in: Nekategorizovano, Razvoj deteta, Vaspitanje,
Tags: poverenje dece, razgovori sa decom, vaspitanje dece,
Da li detetu treba postavljati granice - tuča jastucima Brainobrain
12
feb
Da li detetu treba postavljati granice?

Odrastanje svakog deteta propraćeno je istraživanjem granica koje se smeju ili ne smeju preći, a ovaj deo odrastanja ima ključnu ulogu u vaspitavanju deteta i njegovoj daljoj socijalizaciji. Postavljanje jasnih limita u ponašanju višestruko je korisno za dete, a u nastavku teksta saznajte zašto svaka detetova želja ne bi trebalo da naiđe na odobravanje. #1 […]

Posted in: Razvoj deteta, Vaspitanje,
Tags: decija percepcija, doslednost, empatija kod dece, npl za decu, odgovornosti deteta, ponašanje deteta, vaspitanje deteta,
Igre za pripremu deteta za skolu
01
feb
Igre koje mogu pomoći u pripremi deteta za školu

Nemerljiv je značaj igre za razvoj deteta od individue do ličnosti. Ona predstavlja sredstvo za upoznavanje sa svetom oko sebe, sa onim što se u tom svetu nalazi, sa odnosima i relacijama koje u njemu postoje. Dete kroz igru spoznaje društvene uloge, zadatke, aktivnosti i sve ono što mu je značajno da bi se razvilo […]

Posted in: Razvoj deteta, Tehnike učenja,
Tags: igre sa decom, igre za decu, priprema za skolu, uloga igranja u razvoju deteta,

kliknite na fotografiju i preuzmite besplatnu eKnjigu