RAZVOJ VEŠTINA DETETA

Želite da otkrijete i razvijete pravi potencijal svog deteta? Razvijamo kako lične tako i intelektualne sposobnosti.

MEĐUNARODNI PROGRAM

Časovi po BrainOBrain metodologiji održavaju se u 32 zemlje širom sveta, a sertifikati su međunarodno priznati.

ČASOVI NA SRPSKOM I ENGLESKOM

Svaki čas u BrainOBrain centrima je dvojezičan. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, što ubrzava učenje.

KREATIVNA ATMOSFERA

Deca obožavaju BrainOBrain časove jer se odvijaju u opuštenoj atmosferi koja budi i podstiče kreativnost.

ŠTA JE BRAINOBRAIN?

Ovaj program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih veština dece širom sveta. Namenjen je uzrastu 4-14 godina jer su istraživanja dokazala da se u ovom periodu ljudski mozak najbrže i najlakše razvija.

Program je prilagođen svakom detetu ponaosob. Zato časove organizujemo u malim grupama i uvek negujemo individualni pristup razvoju.

Osim intelektualnih veština, radimo na razvoju onih najvažnijih – životnih.

deca4a

VAŠE DETE ĆE SAVLADATI

Fotografsko pamćenje

Bolju koncentraciju

Odgovornost

Brže usvajanje gradiva

Lakše donošenje odluka

Emocionalnu inteligenciju

Efikasniju komunikaciju

Fokus

Liderske veštine

Samopouzdanje

ZAŠTO JE NAŠA METODOLOGIJA USPEŠNA

BrainOBrain program kreirali su stručnjaci iz oblasti dečije psihologije, edukacije i matematike. Zasnovan je na dve važne celine:

VAK (Vizuelno-Auditivne-Kinestetičke) metode

Istraživanjima metoda učenja utvrđeno je da neka deca uče brže dok informacije primaju vizuelno (gledanjem), druga djeca slušanjem, a treća preko dodira. Postoji i individualna želja dece za različitim načinima učenja, no najnovija istraživanja ipak pokazuju da se najbolji rezultati postižu kad deca u isto vrijeme primaju i memoriraju informacije koje dolaze vizuelnim (vid), auditivnim (sluh) i kinestetičkim (osećaj/dodir) neuronskim putevima u mozgu. Tada je i proces memoriranja najveći i najbrži, jer dolazi do prenosa informacija s leve na desnu moždanu hemisferu, te do potpune aktivnosti mozga.

Koristeći ovu tehniku na jedinstven i inovativan način pomoću abakusa, matematike i vizuelizacije, rezultat je razvoj i povećanje kapaciteta dečjeg mozga. VAK metoda koordinira levu i desnu polovinu mozga, potiče ga na aktivnost i otvara put prema genijalnosti.

NLP tehnike

NLP (neuro – lingvističko programiranje) je nauka o procesu razmišljanja. Povećanje svesti o našim rečima prilikom stvaranja misli, može nam biti od velike pomoći u poboljšanju naše ličnosti, ponašanja, aktivnosti i u ostvarivanju naših ciljeva.

NLP tehnike znatno razvijaju individualnost i samosvest – buđenje svesnosti kod dece, dovodi do razvoja liderskih sposobnosti, samopouzdanja, oslobođenja od strahova, mudrijeg upravljanja resursima, lakšeg donošenja odluka, boljeg odvajanja bitnog od nebitnog itd. a sve radi uspješnog postizanja najviših životnih ciljeva.

Svaki čas u BrainOBrain centrima održava se na dva jezika – srpskom i engleskom. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, a ovakav pristup ubrzava učenje.

UPIS JE U TOKU

Upišite vaše dete na BrainOBrain program i pružite mu mogućnost da u potpunosti iskaže svoje mentalne kapacitete

BRAINOBRAIN U BROJKAMA

2000107
Dece
956
Edukativnih centara
38
zemlje širom sveta
4512
učenika u regionu

 Pronađite najbliži edukativni centar

O ČEMU PIŠEMO

Polazak u skolu i Brainobrain
17
okt
Đak prvak i BrainOBrain

Septembar je iza nas. Mesec pun izazova za sve nas, a posebno za dečicu koja kreću u školu. “Šta je to škola?“, “Šta se tamo radi?”, “Koliko se ostaje u školi?”, “Da li ćemo se igrati tamo?”, “Ko je ta učiteljica koju mi svi pominju i šta ona radi?”, “Da li će tamo biti neki drugar […]

Posted in: Razvoj deteta, Tehnike učenja, Vaspitanje,
Tags: brainobrain program, domaći zadaci, đak prvak, mentalna arimetika, polazak u školu,
Uloga igre u intelektualnom razvoju dece
10
okt
1
Značaj igre za intelektualni razvoj kod dece i uloga BrainOBrain programa

U današnjoj praksi je prevazidjeno stanovište da kod deteta postoji striktna granica izmedju njegovog rada i igre.Pod uticajem takvog stanovišta zanemarivao se i potcenjivao uticaj stvaralačke i slobodne dečje igre i već u predškolsko doba se davala prednost pojedinim radnim procesima (Toličić, 1966). U današnje vreme igra se shvata kao jedan od činilaca razvoja ličnosti […]

Posted in: Razvoj deteta, Tehnike učenja,
Tags: BrainOBrain, igra, motivacija, napredak dece, nlp za decu, učenje kroz igru, uloga igranja u razvoju deteta,
22
jul
Ja sam BrainOBrain edukator i franšizer – moj put ka ličnom i profesionalnom ostvarenju

Teško je. Nezadovoljni ste svojim poslom i samim tim neostvareni. Bez motivacije za napredak.  Sigurno možete više, osećate to, ali.. Kako početi? Gde naći petlju? Teško je odlučiti se na taj presudni korak ako niste sigurni kada ćete zaraditi svoju prvu platu. A plata na trenutnom poslu je sigurna. Da se  strpite još malo i […]

Posted in: Nekategorizovano,
Tags: BrainOBrain, franšiza, franšizeri,

kliknite na fotografiju i preuzmite besplatnu eKnjigu