BESPLATAN DEMO ČAS
OTVORITE SVOJ CENTAR

RAZVOJ VEŠTINA DETETA

Želite da otkrijete i razvijete pravi potencijal svog deteta? Razvijamo kako lične tako i intelektualne sposobnosti.

MEĐUNARODNI PROGRAM

Časovi po BrainOBrain metodologiji održavaju se u 32 zemlje širom sveta, a sertifikati su međunarodno priznati.

ČASOVI NA SRPSKOM I ENGLESKOM

Svaki čas u BrainOBrain centrima je dvojezičan. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, što ubrzava učenje.

KREATIVNA ATMOSFERA

Deca obožavaju BrainOBrain časove jer se odvijaju u opuštenoj atmosferi koja budi i podstiče kreativnost.

ŠTA JE BRAINOBRAIN?

Ovaj program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih veština dece širom sveta. Namenjen je uzrastu 4-14 godina jer su istraživanja dokazala da se u ovom periodu ljudski mozak najbrže i najlakše razvija.

Program je prilagođen svakom detetu ponaosob. Zato časove organizujemo u malim grupama i uvek negujemo individualni pristup razvoju.

Osim intelektualnih veština, radimo na razvoju onih najvažnijih – životnih.

deca4a

VAŠE DETE ĆE SAVLADATI

Fotografsko pamćenje

Bolju koncentraciju

Odgovornost

Brže usvajanje gradiva

Lakše donošenje odluka

Emocionalnu inteligenciju

Efikasniju komunikaciju

Fokus

Liderske veštine

Samopouzdanje

ZAŠTO JE NAŠA METODOLOGIJA USPEŠNA

BrainOBrain program kreirali su stručnjaci iz oblasti dečije psihologije, edukacije i matematike. Zasnovan je na dve važne celine:

VAK (Vizuelno-Auditivne-Kinestetičke) metode

Istraživanjima metoda učenja utvrđeno je da neka deca uče brže dok informacije primaju vizuelno (gledanjem), druga djeca slušanjem, a treća preko dodira. Postoji i individualna želja dece za različitim načinima učenja, no najnovija istraživanja ipak pokazuju da se najbolji rezultati postižu kad deca u isto vrijeme primaju i memoriraju informacije koje dolaze vizuelnim (vid), auditivnim (sluh) i kinestetičkim (osećaj/dodir) neuronskim putevima u mozgu. Tada je i proces memoriranja najveći i najbrži, jer dolazi do prenosa informacija s leve na desnu moždanu hemisferu, te do potpune aktivnosti mozga.

Koristeći ovu tehniku na jedinstven i inovativan način pomoću abakusa, matematike i vizuelizacije, rezultat je razvoj i povećanje kapaciteta dečjeg mozga. VAK metoda koordinira levu i desnu polovinu mozga, potiče ga na aktivnost i otvara put prema genijalnosti.

NLP tehnike

NLP (neuro – lingvističko programiranje) je nauka o procesu razmišljanja. Povećanje svesti o našim rečima prilikom stvaranja misli, može nam biti od velike pomoći u poboljšanju naše ličnosti, ponašanja, aktivnosti i u ostvarivanju naših ciljeva.

NLP tehnike znatno razvijaju individualnost i samosvest – buđenje svesnosti kod dece, dovodi do razvoja liderskih sposobnosti, samopouzdanja, oslobođenja od strahova, mudrijeg upravljanja resursima, lakšeg donošenja odluka, boljeg odvajanja bitnog od nebitnog itd. a sve radi uspješnog postizanja najviših životnih ciljeva.

Svaki čas u BrainOBrain centrima održava se na dva jezika – srpskom i engleskom. Nivo i brzina predavanja prilagođeni su svakom detetu, a ovakav pristup ubrzava učenje.

UPIS JE U TOKU

Upišite vaše dete na BrainOBrain program i pružite mu mogućnost da u potpunosti iskaže svoje mentalne kapacitete

BRAINOBRAIN U BROJKAMA

Dece
Edukativnih centara
zemlje širom sveta
učenika u regionu

 Pronađite najbliži edukativni centar

O ČEMU PIŠEMO

20
nov
4 načina za poboljšanje radnih navika kod dece uz BrainOBrain program

Čuvena izreka kaže „Rad je stvorio čoveka“.Od davnina ljudi su naviknuti da nešto rade, stvaraju, proizvode menjajući na taj način svet oko sebe a u isto vreme i sebe same. Mnogi praktičari vaspitanja govore o značaju radnog vaspitanja za razvoj deteta od individue do ličnosti. Rad pomaže detetu da nauči neke osnovne obrasce ponašanja koji […]

Posted in: Razvoj deteta, Tehnike učenja, Vaspitanje,
Tags: domaći zadaci, kreativno dete, nlp za decu, npl, radne navike, razvoj deteta, razvoj radnih navika,
16
okt
Razvijte samopouzdanje kod deteta na pravi način

Danas smo svedoci mnogih studija koje govore o tome kako je za razvoj samopouzdanja kod dece potrebno učešće više različitih faktora. Naročito je za to važan period ranog detinjstva. U tom periodu deca stiču svoja prva iskustva, upoznaju se sa svetom oko sebe, istražuju ga i sve objedinjuju u jednu celokupnu mentalnu sliku. Tokom svog […]

Posted in: Razvoj deteta,
Tags: deca i samopouzdanje, razvoj samopouzdanja kod dece, samopouzdanje, samopouzdanje kod dece,
28
sep
Da li ste loš roditelj ako odbijete da svom detetu dohvatite čašu vode?

U današnje vreme, svakom roditelju koji je zainteresovan su dostupni normativi i informacije o tome šta dete u kom uzrastu može da uradi samo. No, svako dete je priča za sebe i ne treba se oslanjati isključivo na statistiku. Mnogo je važnije pratiti, posmatrati i proceniti detetovu spremnost za određene samostalne radnje i onda kada […]

Posted in: Razvoj deteta, Vaspitanje,
Tags: duznosti i obaveze deteta, nlp aktivnosti, pomoc detetu, radne navike, samostalno dete, vaspitanje dece,

kliknite na fotografiju i preuzmite besplatnu eKnjigu