Ivana Manić Đorđević

Lokacija:

Zaječar

Ivana Manić Đorđević

Posle stečene diplome na Beogradskom Univerzitetu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer prevencija i tretman poremećaja ponašanja (2009. god.), usledile su godine sticanja profesionalnog iskustva u radu sa decom i porodicama u Centru za socijalni rad u Zaječaru.

Saznanje za postojanje BrainOBrain programa koji je namenjen deci, motivisalo me je da se edukujem, izučim njegove principe i primenim ga u radu sa decom kao i da otvorim BrainOBrain centar u Zaječaru. Program doprinosi pravilnom razvoju mozga, intelektualnih sposobnosti, emcionalne inteligencije i životnih veština. Svim ovim deci se poboljšava kvalitet života i lakše ostvarenje životnih ciljeva što se reflektuje i na njihovo okruženje.

„Još uvek se, sa žarom deteta, borim da doprinesem opštem dobru“.

LOKACIJE EDUKATIVNIH CENTARA

Trenutno u Srbiji postoji 9 edukativnih centara u 5 gradova. Kontaktirajte najbilži centar i proverite kada možete da zakažete besplatan čas za vaše dete.